Group-582

O Nama

Udruženje za odgoj i edukaciju
Path-1630
Group-622
Naša vizija
Naša misija
Naše vrijednosti
iftar
0
Druženja
ramadan
0
Prostorija
woman
0
Članica
quran
0
Svršenika
I čini samo dobro!

Udruženje „Bejan“ je osnovano 2003.godine, a pod nazivom „Bejan“ djeluje od jula 2013.god Udruženje egzistira u Sarajevu.
Aktivnosti Udruženja su usmjerene ka ženskoj populaciji svih starosnih dobi i dječacima uzrasta do 10 godina.

Primarna aktivnost Udruženja je podučavanje članova Časnom Kur’anu, od početnog stadija do upotpunjavanja kompletnog hifza.

Podučavanje je prilagođeno predznanju članice, a odvija se po sljedećim kategorijama:

 • Sufara
 • Nuranijja (poseban način učenja harfova) za djevojčice
 • Tilavet
 • Hatma
 • Grupno učenje Amme džuza za dječake do 10 godina starosti
 • Grupno učenje Tebareke džuza za dječake do 10 godina starosti
 • Tedžvid 1
 • Tedžvid 2 (sa učenjem Amme džuza napamet)
 • Grupno učenje napamet džuza Tebareke
 • Grupno učenje napamet zadnjih pet džuzeva
 • Grupno učenje napamet do 15 džuzeva
 • Grupno učenje napamaet do 20 džuzeva
 • Individualno i grupno upotpunjavanje hifza kompletnog Kur’ana Časnog

Udruženje „Bejan“ unutar široke lepeze svojih aktivnosti ima obezbijeđemo i čuvanje djece za vrijeme pohađanja aktivnosti naših članica.
Djevojke:

 • SUFARA
 • UČENJE KUR’ANA NAPAMET
 • VIŠEDNEVNA DRUŽENJA
 • IZLETI

Ostale aktivnosti u Udruženju „Bejan“ su:

 • Arapski jezik
 • Učenje napamet hadisa
 • Kreativne radionice općeg edukativnog karaktera za djevojčice do 15 godina
 • Životopis Poslanika s.a.v.s. kroz kreativne radionice
 • Seminari u zimskom i ljetnom periodu

Izleti i iftari:
Za svoje članice i simpatizerke Udruženje „Bejan“ svake godine organizuje izlet i primprema iftare svakog petka u ramazanu mjesecu uz prigodno predavanje.
Bajramska druženja:
svečano obilježavanje Ramazanskog i Kurban – bajrama Udruženje organizuje za širu žensku populaciju.

Cilj u radu Udruženja „Bejan“ je ponuditi našim članicama, omladini i djeci edukaciju kao i druženje koje nudi univarzalne, moralne i tradicionale vrijednosti.

Group-622
Group-582