Donacija za kupovinu objekta

575.397€ od 600.000€ prikupljeno
Lične informacije

Ukupna donacija: 100,00€ Mjesečno